Akupunktur nasıl etki eder?

admin Akupunktur Leave a comment  
AKUPUNKTUR NASIL ETKİ EDER?
    Akupunktur noktaya iğneyi batırdığımız zaman akupunktur noktası uyarılır ve bu uyarı  beyindeki gereken merkezlere kadar ulaşır. Bunun sonucu olarak vücudumuzda çeşitli nöropeptitler değişik alanlarda salgılanır ve dolaşım yoluyla salgılanan kimyasal maddeler hastalıklı olan bölgeye ulaşırlar. 
Akupunkturun tedavi etkisi 6 grupta toplanır:
1. Analjezik etki(ağrı kesici)
2. Sedasyon etkisi(rahatlatıcı)
3. Homeostatik etkisi(denge)
4. İmmun stimulan etkisi (Bağışıklık sistemi güçlendiren etki)
5. Psikolojik etkisi
6. Motor fonksiyonlarda iyileşme etkisi.
1.Analjezik etki:  Endorfin ve Enkefalinler salgılanarak elde edilir.Endorfin ve Enkefalinler vücudun kendisi tarafından üretilen çok güçlü ağrı kesici özelliğe sahip nöropeptitlerdir.Bu maddeler o kadar etkilidir ki kaza yada başka nedenlerle kişiler uzuvlarını kaybettiklerinde dahi ağrıyı bastırabilirler.
  Akupunkturun ağrı kesici özelliği hemen tedaviden sonra görülür ki bu da artrozların, baş ağrılarının, bel ve boyun ağrılarının ve buna benzer ağrılı sendromların tedavisinde etkılidir.
2.Sedasyon etkisi: Bazı akupunktur noktalarının stimulasyonu uyku hali ve uykudan dinlenmiş olarak kalkmayı sağlar. Sedasyon Raphe sistem, Bazal ganglionlar, Retiküler formatio gibi bazı beyin bölgelerinin aktivasionundan ileri gelir. Akupunkturdan sonra beyinde Dopamin, Serotonin, Endorfin, GABA (gama-amino-buterik-asid) miktarlarında artışlar tespit edilmiştir. Bu maddeler devreye girerek hastayı rahatlatır. Serotonin ve Dopamin artışı depresyon, insomni, anksiyete, histeri, ilaç bağımlılıkları ve davranış bozukluklarında sedasyon etkiyi yaratmaktadır.
3.Homeostatik etkisi: Akupunktur Sempatik ve Parasempatik sinir sistemi dengeye sokarak homeostatik etkiyi sağlar.
4.İmmun stimulan etkisi: Akupunktur vücut direncini artırır. Kanda ki lökosit, antikor ve gama-globülinlerin değerini artırarak bu etkiyi yaratır ve böylece enfeksiyona karşı vücut direncini artırır.
5.Psikolojik etki: Sakinleştirici ve trankilizan etkisi vardır. Akupunkturun psikolojik etkisi hipnoz ve telkinle karıştırmamak lazım. Hipnoz toplumun %10-15 ‘ini ancak etkiler. Akupunktur her yapılan canlıda etkilidir. Hipnoz analjezisini gerçekleştirmek için hastanın uzun bir eğitim ve telkin dönemine ihtiyacı vardır.
6.Motor fonksionlarda iyileşme etkisi: Paralizi olgularda geç safhalarda bile akupunkturla cevap alınabilir. Kas, tendon ve kemik yapısını kuvvetlendirir. Şahsın çalışma gücü artar.

Add a Comment